Tillval skärverktyg

För problemfri, enkel och effektiv vattenskärning

Collision Sensor – kollisionssensor är monterat direkt på skärröret och skyddar skärröret vid skärning i 2D. Om det uppstår en kollision mellan sensorn och materialet stängs både vatten och sandtillförsel av omedelbart och maskinen ställer sig i läge ”feed hold”.

Head Protection Package – Ett paket som skyddar skärhuvudet. Det består av både kollisionssensor och en laserpekare (nollpunktsindikator) för att lättare sätta nollpunkten när kollisionsskyddet skymmer skärröret.

Height Sensor – höjdsensorn bibehåller ett korrekt och säkert avstånd till materialet när det finns höjdvariationer i arbetsstycket. Höjdsensorfunktionen erbjuder tre olika sätt att ställa in höjden beroende på olika produktionsförutsättningar.

Drilling Unit – Borrrenhet som användas för att borra starthål som alternativ till normal håltagning via vattenskärning. Den används när normal håltagning kan orsaka delaminering av materialet, t ex vid bearbetning av vissa kompositmaterial.

Jet Pen Marker – kallas även Ink Jet och är ett tillbehör för kontaktlös märkning av text, nummer eller streckkoder på material. Funktionen är ingetrerad I CAD/CAM systemet och fungerar på porösa och icke-porösa material. Olika färger på bläcket, även UV bläck, finns att välja mellan.

Turning Device – Vridenheten är en flexibel rörskärningsfunktion. En chuck monteras på vridenheten inne i vattentanken på maskinen. Synkroniserad med skärverktygen styrs hela rörskärningsfunktionen direkt från Operatörspanelen. Vridenhet med chuck kan enkelt tas bort om man vill utnyttja hela bordytan för skärning av plana material.

 

Kontakt

Christian Svensson

Global Sales

Peter Rüdén

Global Sales

Klas Wallström

CMO

Sverige

Välkommen

Har ni några frågor? Kontakta oss gärna här eller ring oss på +46 (0)457 - 455 440

    Välkommen till
    Water Jet Sweden

    Om du har någon fråga?
    Låt oss kontakta dig.