Tillval driftsstöd

Funktioner som underlättar för operatören och gör arbetsstationen effektivare

Zero Point Indicator – Nollpunktindikator. En laserpekare som underlättar för operatören att sätta en mer exakt nollpunkt på arbetsstycket. Laserstrålen aktiveras från operatörspanelen och med hjälp av joysticken går det snabbt och enkelt att sätta nollpunkten.

Work Piece Indicator – Funktionen används för att lokalisera exakta positionen av olika geometrier, vilket är användbart när arbeten och fixturer skall förberedas. Systemet inkluderar en RENISHAW Touch Probe kombinerat med ett intiutivt gränssnitt i opertörspanelen (PanelOne). Gränssnittet innehåller makron för olika geometrier eller kombinationer av geometrier.

Handy Operator Panel (HOP) – En portable operatörspanel med manuella styrfunktioner och nollpunktsfunktioner. Den portabla panelen har even en extra nödstoppsknapp för arbetsstationen. HOP-panelen ingår som standard för alla maskiner som är över tre meter långa och som har multipla skärverktyg.

Quick Clamping Device – Klämverktyget är ett litet handtag som snabbt och enkelt fixerar materialet på skärbordet.

Quick Water Level Adjustment – Snabbjustering av vattennivån används när skärningen skall ske under vattenytan för att minska stänk, eller vid speciella fixtur-skärningar. Vattennivån höjs och sänks på några sekunder genom snabbkommandon på operatörspanelen.

Zone Divided Worktable – Zonindelad arbetsyta kan erhållas på Grandmaskiner som är över sex meter långa. Maskinens arbetsydal delas in i två zoner., en skärzon och en öppen zon för säker lossning och lastning. På så sätt kan maskinen arbeta oavbrutet samtidigt som man lossar och förbereder för nästa jobb.

SMS Alert System – Gör att du kan använda mobiltelefonen som fjärrkontroll. Funktionen skickar statuslarm med möjlighet att svara med enkla kommandon till maskinen. Idealiskt för obemannad körning, nattjobb och omedelbar felhantering.

Cooling Unit – kylenheten är förinställd på att kyla hårdvaran på insida av kontrollkabinettet om temperaturen överstiger 35° C. Det är ett slutet system för att undvika att några partiklar kommer in i styrsystemet. Kylenheten har en underhållsfri och nano-bestruken kondensator.

Kontakt

Christian Svensson

Global Sales

Peter Rüdén

Global Sales

Klas Wallström

CMO

Sverige

Välkommen

Har ni några frågor? Kontakta oss gärna här eller ring oss på +46 (0)457 - 455 440

    Välkommen till
    Water Jet Sweden

    Om du har någon fråga?
    Låt oss kontakta dig.