Lär dig mer om vattenskärning

Vattenskärning är en kall skärmetod som endast använder sig naturlig sand och vatten för att skära i stort sett vilket material som helst. I teorin är det enkelt, men i praktiken är det avancerad skärprocess. Vattenskärning ger en mjuk och slät snittyta utan slagg eller värmepåverkade zoner, så det är inte lika stora behov av efterbearbetning som med termiska skärmetoder.
Alla material bearbetas med samma skärmaskin och i grunden ett och samma verktyg. Från mjukt gummi till hårdaste metall. Vattenskärningsmaskiner är CNC styrda vilket säkerställer identiskt resultat oavsett volym och med ett minimalt spill. Antalet tillämpningsområden och enkelheten att använda gör att vattenskärning är helt en unik skärprocess jämfört med alla andra på marknaden.

Hur fungerar vattenskärning?

Varför vattenskärning?

När lämpar sig vattenskärning?

Vad vill du lära dig mer om?

Det finns en stor mängd material, tillämpningar och branscher där vattenskärning har blivit en lönsam verktygsmaskinprocess. Detta är några exempel.

Metaller

En kall skärmetod med flera unika fördelar

Bearbetning av metaller med abrasiv Vattenskärning (AWJ) är det absolut största tillämpningsområdet för vattenskärningstekniken. De fina sandkornen kombinerat med ultra-högt tryck i överljudsfart skapar ett mycket kraftfullt skärverktyg som skär upp till 300 mm tjocka metallämnen i olika former. En kall skärmetod som med smala skärsnitt, liten materialpåvekan och slät snittyta ger en hög utnyttjande grad av materialet och kräver väldigt lite efterarbete.

Eftersom ett vattenskärningssystem enkelt kan anpassa skärhuvudet till olika material och förutsättningar kan många olika jobb planeras parallellt. Välj ett eller flera skärhuvuden på en och samma maskin eller utrusta den för både 2D och 3D bearbetning samt öka produktiviteten med några smarta tillvalsfunktioner.

Kompositer

Mindre verktygsslitage och nästan vilken form som helst

Användningen av kompositmaterial ökar i nästan alla branscher då det med sina unika egenskaper ersätter traditionella material som metall, trä och glas. Samtidigt är det få verktygsmaskiner som är anpassade för att bearbeta kompositmaterial som är icke-ledande och ofta värmekänsligt, vilket uteesluter termiska skärmetoder. För kalla bearbetningsmetoder som såg och svarvning, är det kraftiga verktygsslitaget ofta ett stort problem. För just kompositer har därför vattenskärning många gånger visat sig vara den mest effektiva bearbetningsmetoden, utan extra verktygslitage och där bearbetning kan ske i nästan vilken form som helst.

Termen ”kompositer” omfattar en stor mängd material som alla har olika karaktäristika. Kevlar, kolfiber, glasfiber, icke-vävda material, gjuthartser etc. Därför kan valet av vattenskärningsprocess variera beroende på material. Abrasiv vattenskärning (AWJ), Micro vattenskärning (FAWJ) eller Renvattenskärning (PWJ).

Glas

Skär alla typer av former utan sprickbildning

Standard glas, kompositglas, armerat glas eller Plexiglas? I årtionden har glasbearbetening varit ett vanligt tillämpningsområde för vattenskärning. Diamanter kan visserligen skära effektivt, men när det kommer till avancerade former är vattenskärning det naturliga valet.

Glass som är känsligt för sprickbildning kräver varsam hantering och vi erbjuder maskiner speciellt anpassade för glasskärning. För att undvika sprickor använder vi speciella skärprogram med lågtryckshåltagning och har skärbord som är speciellt anpassade för det stötkänsliga materialet. För att undvika att glaset flisar sig I skärsnittet är det också viktigt att använda abrasivsand av hög kvalitet. Låt oss hitta den lösning som passar er bäst.

Sten och Keramik

Stora skapelser och småskaliga utsmyckning över hela världen

Vattenskärning av sten och keramik i en uppsjö av olika former används över hela världen. Applicationerna spanner från omfattande byggnader till  specifika inredningsdetaljer och installationer av offentlig konst.

Med vattenskärning kan du enkelt skapa vilka former som helst i sten och keramikmaterial. Tillsammans med IGEMS Tile Maker skapar du enkelt skärprogram för komplexa mosaik och stenmönster i olika färger och av olika material. Enda begränsningen blir er egen kreativitet.

Gummi och plaster

Effektiv produktion, från enstyck till stora serier.

Skall man bearbeta mjuka material som gummi, plast och skum, finns inget behov av abrasivmedel (sand). För mjuka material räcker det nästan alltid med renvattenskärning. Med en dubbla ljudhastigheten skär den fina vattestrålen snabbt och enkelt igenom de flesta mjuka material med ett smalt sitt på 0.1 mm.

När det gäller mjuka material har vattenskärning fördelar både vid enstycksproduktion och för stora serier. Med enkel CNC-bearbetning kan du snabbt producer en enstaka kompondent – och med en bom kan du enkelt montera flera parallella skärhuvuden och skära stora volymer med samma maskin.

Trä

Bearbeta fabricerade trämatieral som faner och plywood

Bearbetning av fabricerade trämaterial har blivit en etablerad nisch inom vattenskärningstekniken. De material som oftast skärs idag är träfanér och plywood. Kort förberedelsetid, smala snitt, ingen splittring och enkel skärning av kreativa former är några av fördelarna vid vatteskärning av dessa material. Därför har vattenskärning används för tillverkning av träpussel, bordtennisrackets och dockskåpsmöbler – och det finns mycket, mycket mer.

Full 5-axlig abrasiv skärning

Avancerad 3D-skärning i olika arbetsplan

Med storskalig 5-axlig bearbetning kan vattenskärningsprocessens fördelar utnyttjas för ytbehandling av tillverkade konstruktioner, pressade detaljer, gjutna kompositdetaljer och andra 3D-komponenter. Med en Z-rörelse upp till 1000 mm och en generöst tilltagen arbetsyta har vattenskärning blivt en utbredd bearbetningsmetod inom t ex försvars-, rymd-, flyg- och kraftindustrin.

Stora flygmotortillverkare har gått över till full 5-axlig vattenskärning för bearbetning av t ex titan, eftersom vattenskärning eliminerar spänningar i materialet som i härdat tillstånd inte heller får några värmepåverkade zoner. Inom bil- och försvarsindustrin kan material som Kevlar, kolfiber och andra laminat enkelt skäras i exakta former med abrasivvattenskärning (AWJ). Det är även vanligt för trimning av gjutna detaljer till slutlig form.

Fasning och vinklad skärning

Plana material blir till 3D-detaljer

Beveljet® 60 tar din vattenskärmaskin till en ny nivå. I sin mest grundläggande form kan den enkelt programmeras från en 2D CAD-fil och skapa ett antal olika faser för plåtkanten – en åtgärd som ofta behövs som förberedelse för svetsning. Tack vare det 5-axliga systemet kan faserna följa profilkonturer och skära komponenter i 3D utan behov av mallar eller specifik 5-axlig programmering.

Genom att använda sig av Beveljet-funktionalitet har marknadsledande kunder kunnat rationalisera sina processer. Ledtiderna har reducerats med flera arbetsdagar och fel som ofta uppstår mellan arbetsmoment har eliminerats.

Multipla CNC-styrda skärhuvuden

Automatisk, individuell CNC-styrning av multipla skärhuvuden

En applikation där användaren behöver ha flexibilitet för att skära ut ett stort antal olika detaljer ur samma materialämne.

Automatisk ompositionering av skärhuvudena ger bästa materialutnyttjande och produktivitet. Skärprogrammet kan utnyttja några huvuden för att skära en viss typ av detaljer och samtidigt använda andra huvudena för att bearbeta andra detaljer på samma plåt.

Multipla parallella skärhuvuden

Flera skärhuvuden på samma Z-enhet för ökad produktivitet

En lösning där kunden enkelt kan lägga till fler skärhuvuden efter hand som produktionen växer. På en och samma Z-enhet monteras flera skärhuvuden på en bom så att produktionskapaciteten flerdubblas. En metod som kan används för både renvatten- och abrasivskärprocesser.

Multipla parallella skärhuvuden är t ex vanligt vid framställning av packningar och tätningar. Kunden kan kostnadseffektivt producera enstaka delar (t.ex. prototyper) praktiskt taget utan ställtider och när det skall produceras stora serier överträffar vattenskärning ofta traditionell pressteknik.

Mikroabrasiv skärning

Smala snitt, extrema toleranser och de allmänna fördelarna med vattenskärning

Processen ”Fine abrasive water jet” (FAWJ) är en förfining av den beprövade abrasiva vattneskärningen (AWJ – Abrasive water jet), där teknikens fördelarna tas till vara för tillverkning för mikro-applikationer.

Medicintekniksektorn var en av de första som började anvädna sig av Microabrasiv skärning, t.ex. för framställning av implantat. Tekniken medger skärning med låg materialerosion, praktiskt taget utan grader och inga värmepåverkade materialzoner. Tack vare möjligheten att skära tunna skikt kan böjliga konstruktioner skapas och materialbrott på grund av utmattning elimineras.

FAWJ-processen kan användas på flera maskinmodeller, men bara Micro-modellen NCM 10 erbjuder en komplett mikroskärmiljö. Speciella linjärkodare monterade på en ram isolerar konstruktionen från vibrationer och värmepåverkan. Repeterbarheten inom ett 1000 mm arbetsområde kan reduceras till storleksordningen 2,5 µm (mikron) och detaljtoleranser på 10 µm i 10 mm tjocka material kan uppnås.

Renvattenskärning

Mjuka material och fina snitt

Renvattenskärningsapplikationer (PWJ – Pure water jet) för mjukare material utnyttjar bara en högtrycksstråle med vatten och skär extremt smala snitt på 0,1 mm. Eftersom inget abrasivmedel används i processen passar den bäst för mjuka, icke-metalliska material som t ex skumplast, gummi och mjuka plastmaterial.

Renvattenskärning finns som standardalternativ för alla X-series-, Premium- och Grand-modeller. Det går att montera upp till 16 skärhuvuden på en och samma bom, vilket mångdubblar produktiviteten för en enda Z-enhet.

Tillverkningsindustrin

Precision för avancerade produkter och stränga krav

Våra kunder i denna kategori representerar branscher med höga krav på kvalitet. Som tillverkare av tekniskt avancerade produkter ser dessa kunder våra maskiners prestanda som ett viktigt konkurrensmedel.

Gemensamt är stränga krav och höga varuvärden. Några exempel är utstansning av titanplåt till flygmotorer, bearbetning av kevlar för person- och fordonsskydd, skärning av tjocka kompositskivor till flottans patrullfartyg, formning av härdat glas och granit till arkitektoniska detaljer eller av ädelmetaller till guldsmedsarbeten.

Områden som

 • Flyg, rymd och försvar
 • Transport och logistik
 • Fordon
 • Bygg

Underleverantörer

Förbättrade marginaler genom lägre tillverkningskostnad

En stor andel av våra kunder finns i den här kategorin. De kan vara allt ifrån högt specialiserade underleverantörer för specifika industrikrav till maskinverkstäder som utför många olika typer av legoskärarbeten.

Vattenskärmaskinernas unika mångsidighet och skärprestanda bidrar till en låg kostnad per producerad enhet. Effektivt från enstaka detaljer till stora serier, där samma maskin enkelt skär olika former, tjocklekar och material, till mycket låga omställningskostnader. Vattenskärningens smala snitt ger effektiv nästning och därmed minsta möjliga materialspill och frånvaron av värmepåverkade zoner minimerar behovet av efterbehandling.

Områden som

 • Maskiner och verktyg
 • Elektronikkomponenter
 • Packningar och tätningar
 • Bioteknik och medicin
 • Kraft och energi
 • Arkitektur och byggnation
 • Offentlig verksamhet

Materialbearbetning

För ökad processeffektivitet

Kunder som arbetar i denna sektorn förbereder material för vidare bearbetning. Vattenskärning ökar den totala processeffektiviteten genom att underlätta och eliminera steg i produktionskedjan, tack vare fina, släta snitt och ingen värmepåverkan. Vid skärning av glas, sten och plattor ger den också en mycket exakt utformning av materialet, och med multipla skärhuvuden kan produktiviteten ökas avsevärt.

Områden som

 • Metall
 • Glas
 • Sten och plattor
 • Skum, gummi och plast

  Specificera era behov

  Material

  Antal skärhuvuden

  Arbetsyta

  Skärprecision

  Materialets tjocklek

  Typ av skärning

  Klas Wallström

  CMO

  Sverige

  Välkommen

  Har ni några frågor? Kontakta oss gärna här eller ring oss på +46 (0)457 - 455 440

  Välkommen till
  Water Jet Sweden

  Om du har någon fråga?
  Låt oss kontakta dig.