Slamhanteringssystem

För bättre arbetsmiljö, produktivitet och längre livslängd på maskinen

Vi rekommenderar att alla kunder inkluderar ett slamhanteringssystem i deras maskinlösning. Det är en investering väl värd pengarna även om man bara skär ett fåtal timmar per vecka. Att hålla vattentanken ren från slammet som bildas vid skärning ger en renare och bättre arbetsmiljö och man undviker framtida problem med igensatt vattentank.

WJS Standard– Standardsystemet för slamhantering. På botten på tanken är sugenheter monterade som styrs av membranpumpar som drivs med tryckluft. Slammet pumpas över i en nylonbag I en tippcontainer. Meda slammet sätter sig leds vattnet tillbaka till skärtanken. Hela processen styrs av maskinoperatören via operatörspanelen.

WJS Volume – En kraftigare slamhanteringssystem för att rensa ut stora mängde abrasivslam, för stora maskiner med fler än tre skärverktyg. Sugantenner är monterade på vattentankens botten. Slammet pumpas ut med hjälp av en extra kraftig slangpump och över till en tippcontaner lik den hos WJS Standard.

ASA Single/Double – Ett smidigt slamhanteringssytem för de största maskinerna och riktigt stora mängder abrasivslam. Lösningen i vattentanken består likt WJS Volume av ett antennsystem med spol/sug funktion men slammet pumpas sedan ut i ett två bags container för en smidigare och renare hantering.

Sedimentation Tank – En sedimenteringstank i rostfritt stål som renar överskottsvatten från större partiklar innan det når avloppssystemet.

Kontakt

Christian Svensson

Global Sales

Peter Rüdén

Global Sales

Klas Wallström

CMO

Sverige

Välkommen

Har ni några frågor? Kontakta oss gärna här eller ring oss på +46 (0)457 - 455 440

    Välkommen till
    Water Jet Sweden

    Om du har någon fråga?
    Låt oss kontakta dig.