Försörjningsystem Abrasivmedel

Sandförsörjning anpassad till produktivitetsnivå

Abrasive Pressure Vessel – Ett tryckkärl med en kapacitet på 200 liter, vilket motsvarar ca 480 kg Australisk eller Indisk abrasivsand (80 mesh). Med sensorer för låg sandnivå och tomt kärl kan operatören se sandstatus direkt på operatörspanelen.

Abrasive Tower– Sandtorn för snabb och enkel påfyllning av abrasivsand. Sandtornen finns I storlekarna 1 TON och 2 TON. En-tons tornet är avsett för en en-tons ”big bag” och har en maximal volym på 700 liter vilket motsvarar ca 1600 kg abrasivsand. Tvåtonstornet är avsett för en tvåtons “big bag” och har en maxial volym på 1150 liter eller 2 500 kg abrasivsand.

Online Abrasive Feeding System – Online systemet används för att kunna ha en konstant tillförsel av sand, utan avbrott, vilket är praktiskt vid nattjobb, dygnet runt körning och långa skärjobb.

Abrasive Feeder SM 3000 – Sandmatare 3000 är en doseringsmatare. Abrasivflödet anpassas genom att använda sandbrickor med olika diameter. SM 3000 är utrustad med elektronisk sensor som varnar för sandbrist och sandstopp.

Electronic Abrasive SM 4000 – Med den elektroniska sandmataren SM 4000 styrs sandflödet direkt från operatörspanelen (PanelOne), utan behov att manuellt byta sandbricka. Även SM 4000 är utrustad med elektronisk sensor som varnar för sandbrist och sandstopp.

Kontakt

Christian Svensson

Global Sales

Peter Rüdén

Global Sales

Klas Wallström

CMO

Sverige

Välkommen

Har ni några frågor? Kontakta oss gärna här eller ring oss på +46 (0)457 - 455 440

    Välkommen till
    Water Jet Sweden

    Om du har någon fråga?
    Låt oss kontakta dig.