Underhålls- och Supportavtal

När det är tillgängligheten som räknas

Vill ni få maximal tillgänglighet till en förutsägbar kostnad rekommenderar vi WJS serviceavtal.

WJS Supportavtal

Obegränsad telefonsupport dygnet runt och tillgång till WJS Hotline och TeamViewer. Du får assistans i nödsituationer med omedelbar felavhjälpning, råd om bästa praxis och hjälp att förhindra framtida problem, till en fast kostnad.

WJS underhållsavtal

Vi planerar in regelbundna servicetillfällen och besöker dig när det är dags för service. Efter 3 000 driftstimmar eller minst en gång per år. WJS underhållsavtal kan bara tecknas av kunder som använder WJS originaldelar.

Kontakt

Ronny Martinsson

Manager Customer Service
Välkommen till
Water Jet Sweden

Om du har någon fråga?
Låt oss kontakta dig.