BFT HYPERTRON®

En 6000 bars högtryckspump – särskilt utformad för ökad produktivitet

Absolut topprestanda: Snabbare än konventionella högtryckspumpar

Med HYPERTRON® kan du uppnå 30 till 50 % högre skärhastighet och energieffektivitet tack vare ultrahögtrycksteknik. Här spelar det ingen roll om du vill arbeta med två skärhuvuden eller bara med ett skärhuvud, HYPERTRON® ger rätt tryck – från 500 till 6 000 bar. Flexibilitet och hög prestanda i en och samma produkt.

Axialkolvpump med asynkronmotor

I HYPERTRONs® högtryckspumpar drivs en axialkolvpump med elektronisk tryck-/flödesregulator av en asynkronmotor med frekvensomformare. Hydraul-aggregaten har hög reglerdynamik. Användningen av två mjukväxlande hydraul-ventiler med speciellt anpassad styrgeometri säkerställer extremt korta kopplingstider.

Högtryckspumpen har steglösa inställningar från 500 till 6 000 bar. De utmärkande egenskaperna hos förstärkaren är den långa livslängden för de patenterade högtryckstätningarna och de lättillgängliga backventilerna. Den speciella utformningen av de externa backventilerna säkerställer att förstärkaren är mycket lätt att underhålla.

TEKNISK DATA                          HYPERTRON® 60.55

Drivkraft                                    55 kW
Tillåtet drifttryck, max             6 000 bar
Matningshastighet                  3,5 l/min

Kontakt

Christian Svensson

Global Sales

Peter Rüdén

Global Sales

Ronny Martinsson

Manager Customer Service

Välkommen till
Water Jet Sweden

Om du har någon fråga?
Låt oss kontakta dig.