Gummi och plast

Effektiv produktion i stora och små serier.

För att skära mjuka material som gummi, plast och skum behövs inga abrasivmedel. För mjuka material är renvattenskärning (PWJ) förstahandsalternativet. Med PWJ skär du snabbt mycket smala snitt, ned till 0.1 mm.

När det gäller mjuka material ger vattenskärningstekniken fördelar för både små- och storskalig produktion. Inga stansverktyg behövs. Med enkel CNC-programmering framställer du snabbt en enskild detalj – och med en bom kan du montera ett stort antal skärhuvuden parallellt och på så sätt skära stora volymer samtidigt.

Klas Wallström

CMO
Välkommen till
Water Jet Sweden

Om du har någon fråga?
Låt oss kontakta dig.