Spara tid och material med IGEMS Camera

2019-11-29

IGEMS Camera ger dig en bild av ditt maskinbord i fågelperspektiv. Till skillnad från en vanlig kamera, kalibrerar IGEMS kamerabilden och anpassar den digitalt till en exakt 1:1 kopia av skärbordet. IGEMS importerar den exakt skalade bilden och placerar den direkt på ursprunget för ritningen. Därifrån vet du att nollpunkten i bilden är densamma som verkliga nollpunkten på din maskin. 

Spara tid

IGEMS kamera lokaliserar omedelbart arket på skärbordet och göra det synligt på bilden i IGEMS CAD/CAM-programvara. Eftersom nollpunkten redan är inställd på bordet, kan du snabbt lokalisera arbetsstycket, nesta delarna och påbörja skärjobbet utan dröjsmål.

Spara material

Med IGEMS kamera kan du använda mer av ert råmaterial till tillverkning av lönsamma delar. Ofta är råmaterial delvis skadat eller använd. Med en 1:1 bild av arbetsstycket kan du enkelt maskera de områden du vill undvika. Använd sedan IGEMS programvara för att optimera nestningen på de användbara områdena på arket. Så optimerar du materialanvändningen och undviker att skrota värdefullt råmaterial.

Industriell Scanner

Vill du skapa en kopia av en part, kan du använda IGEMS kamera som en industriell scanner. Eftersom IGEMS Camera kalibrerar bilden och sträcker den till en exakt 1:1 kopia kan du skanna en part och snabbt översätta resultatet till ett skärjobb.

IGEMS Camera är en tilläggsmodul för IGEMS CAD/CAM. Om du vill veta mer om applikationen, kontakta på Water Jet Swedens Kundservice.

Nesting kombinerat med IGEMS camera gör det möjligt att optimera materialutnyttjandet.

IGEMS Camera är applicerbar på samtliga maskinmodeller. Här är den monterad på WJS maskin nr 1 från 1993.

Se fler nyheter
Välkommen till
Water Jet Sweden

Om du har någon fråga?
Låt oss kontakta dig.